Klinika

Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierownik kliniki: Prof. dr hab. med. Stanisław Nowak

Adres: ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Telefon: (+48 61) 869 14 22

Katedra Radiologii Ogólnej i Zabiegowej
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierownik kliniki: Prof. dr hab. med. Robert Juszkat

Adres: ul. Długa ½, 60-848 Poznań

Telefon: (+48 61) 854 92 80