Strona główna

Strona powstała z myślą o pacjentach i ich rodzinach, którzy szukają sprawdzonych informacji o istniejących możliwościach leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych.

Aż u 10% populacji w ciągu życia może pojawić się tętniak mózgu. U części chorych z tętniakiem dojdzie do jego pęknięcia i krwawienia wewnątrzczaszkowego. Choroba może ujawnić się w każdym wieku, jednak najczęściej diagnozowana jest ok. 30-60 roku życia, nieznacznie częściej u kobiet.

„U chorych leczonych wewnątrznaczyniowo, za pomocą embolizacji, ryzyko śmierci lub ciężkich powikłań neurologicznych jest o 22,6% niższe w porównaniu do grupy leczonych neurochirurgicznie.”

Do tej pory nie znamy metody, która pozwoliłaby przewidzieć, który tętniak stwarza większe ryzyko pęknięcia i bezwzględnie należy go leczyć, a który możemy pozostawić bez leczenia interwencyjnego, jedynie pod regularną obserwacją neuroradiologia i neurochirurga. W tej sytuacji, osoby ze zdiagnozowanym tętniakiem żyją w ciągłym stresie, nie wiedząc czy i kiedy dojdzie do pęknięcia zmiany, niosącego za sobą ryzyko trwałego uszkodzenia mózgu, kalectwa czy nawet śmierci.
Nasze informacje kierujemy głównie do osób, u których tętniak mózgu został zdiagnozowany podczas rutynowych badań radiologicznych, tomografii komputerowej lub tomografii rezonansu magnetycznego, ale także do tych pacjentów, u których wystąpiło już najpoważniejsze powikłanie choroby, czyli pęknięcie tętniaka i towarzyszące mu krwawienie podpajęczynówkowe.

W poznańskim ośrodku zajmujemy się przede wszystkim wewnątrznaczyniowym leczeniem tętniaków mózgu, bez konieczności otwierania czaszki, stosując najnowocześniejsze sposoby leczenia, porównywalne do czołowych ośrodków na świecie. Ten sposób interwencji przeznaczony jest dla obu grup pacjentów, zarówno z krwawiącym, jak i niepęknietym tętniakiem. Do chwili obecnej, wykonaliśmy z powodzeniem ponad 2000 różnych typów zabiegów wewnątrznaczyniowych na naczyniach mózgowych, co klasyfikuje nas w tej dziedzinie na czołowym miejscu w Polsce. Ośrodek nasz posiada również duże doświadczenie w klasycznym, neurochirurgicznym leczeniu wad naczyniowych mózgowia.

Z wieloletniego doświadczenia klinicznego, zdajemy sobie sprawę, jak trudna jest decyzja o podjęciu leczenia, jego sposobie, optymalnym czasie i jak wiele pytań pojawia się przed jej podjęciem. W przypadku krwawiącego tętniaka, jest to zabieg ratujący życie, wykonywany najczęściej w trybie pilnym, często bez zgody chorego. Pacjenci z niepękniętym tętniakiem mają możliwość przygotowania się do zabiegu i świadomej decyzji co do zastosowanego postępowania. Metoda wewnątrznaczyniowego zaopatrzenia zmiany naczyniowej zabezpiecza przed poważnymi powikłaniami, w postaci pęknięcia tętniaka i krwawienia, przy niewielkim ryzyku operacyjnym.

Strona ma pomóc w znalezieniu najbardziej aktualnych informacji naukowych z zakresu neuroradiologii interwencyjnej, bardzo dynamicznie rozwijającej się gałęzi medycyny, sukcesywnie poszerzającej zakres zabiegów oferowanych chorym, poprawiając tym samym efekty leczenia przy minimalizowaniu ryzyka.

Dzięki bieżącym aktualizacjom piśmiennictwa, z zakresu sposobu leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych, stronę kierujemy także do lekarzy, pod opiekę których trafiają pacjenci potrzebujący fachowej pomocy i często skierowania do odpowiedniego ośrodka wykonującego interwencje wewnątrznaczyniowe.

Oferuję także możliwość bezpłatnych konsultacji on-line, zachęcam do przesyłania pytań, na które postaram się odpowiedzieć w najkrótszym, możliwym czasie.

Jednocześnie informuję, że strona nie ma charakteru komercyjnego, w żaden sposób nie wskazuje jednoznacznie na wybór metody zaopatrzenia tętniaka. Decyzja o optymalnym sposobie leczenia winna być podjęta w porozumieniu z lekarzem prowadzącym, w oparciu o aktualny stan zdrowia chorego.

Prof. dr hab. n. med.

Robert Juszkat